Den här sidan...

 

 

Kommer att uppdateras med olika projekt.

 

Privatech.

 

 

 

 

Mitt företag.

 

Här kommer en kortare presentation om mitt företag.

 

Privatech

Utgår ifrån Katrineholm i Södermanland och arbetar i första hand med att framställa digitala ritningar (CAD) och 3D modeller.
Privatech hjälper ert företag med att rita upp befintlig utrustning/verktyg, uppdatera ritningar, skapa 2D eller 3D underlag för CAM beredning.
Konstruktions uppdrag sker enligt en väl strukturerad process.
Privatech arbetar flexibelt för att uppfylla kundens önskemål.

 

 

Affärsidé

Digitalisering av ritningar.
Uppritning av befintlig fixturering, maskindelar, mätverktyg och annan mekanisk utrustning.
Framställning av modeller (2D/3D) för CAM beredning eller utskrift.
Konstruktions uppdrag av fixturering, maskindelar, mätverktyg mm.

Utför FEM beräkningar av modeller.
Framställer och levererar 3D modeller och tillverkningsritningar utifrån befintliga ritningar eller uppritning av detaljer.
Presentations material utifrån modeller.
Uppritning av prototyper och annat känsligt material.
Sekretessavtal skrivs och efterlevs vid känsliga uppdrag.

 

 

Pågående projekt

 

Till sidan »

Bygger en ER11 Spindel

(2012-11-07)

 

 

Till sidan »

Renovering och CNC konvertering av HQ400 (2012-11-05)

 

 

Till sidan »

Renovering och CNC konvertering av HQ400 (2012-03-17)